Home

In 2009 wordt de fusie tussen de Stichting Ondersteuning Algemene Sneker Gezondheidszorg en de Stichting tot Bevordering der Sociale Hygiëne in gang gezet.
De stichtingen hebben nagenoeg dezelfde doelstelling, terwijl ook hun werkwijze zeer weinig verschilt.
De fusiebesprekingen leiden ertoe dat beide stichtingen op 31 december 2009 samengaan tot de Stichting Zorgsteun Sneek.

Het kerndeel van de doelstelling van de nieuwe stichting is:

… het financieel ondersteunen van
hulp- en dienstverlening op het
terrein van de gezondheidszorg en/of
op het gebied van welzijn; ……

De doelstelling geeft ruimte om incidenteel ondersteuning te verlenen aan instellingen die bijvoorbeeld via projecten actief zijn op het gebied van zorgverlening, welzijnsbevordering en maatschappelijke dienstverlening.
Het werkgebied van de stichting omvat de plaatsen Sneek, Ysbrechtum, Loënga en Offingawier.

Het beleid van de Stichting Zorgsteun Sneek is om in principe jaarlijks maximaal het verschil tussen de opbrengsten uit het vermogen en alle gemaakte kosten uit te keren aan aanvragen voor projectaanvragen die vallen binnen de doelstelling.