Bestuur

Het bestuur van de Stichting Zorgsteun Sneek is als volgt samengesteld:

Voorzitter
De heer B.J. van den Broek

Secretaris
De heer G. Vellinga

Penningmeester
Mevrouw M.J. Eldering

Lid
De heer K. Vreeling

Lid
Mevrouw J. Majoor