Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met de Stichting Zorgsteun Sneek, Westersingel 30, 8601GR Sneek.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
De Stichting Zorgsteun Sneek kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Zorgsteun Sneek, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Zorgsteun Sneek verstrekt.

Bij de Stichting Zorgsteun Sneek kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarom de Stichting Zorgsteun Sneek deze gegevens nodig heeft
De Stichting Zorgsteun Sneek verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Hoelang de Stichting Zorgsteun Sneek gegevens bewaart
De Stichting Zorgsteun Sneek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia, telefoonnummer en e-mailadres: onbepaald, zo lang ons contact redelijkerwijs duurt.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website: 27 maanden, voor statistische doeleinden (via Google Analytics) .
 • Internetbrowser en apparaat type: 27 maanden, voor statistische doeleinden (via Google Analytics).

Delen met anderen
De Stichting Zorgsteun Sneek verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van de Stichting Zorgsteun Sneek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Stichting Zorgsteun Sneek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stichtingzorgsteunsneek.nl. De Stichting Zorgsteun Sneek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij u persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Beveiliging en SSL
De Stichting Zorgsteun Sneek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Stichting Zorgsteun Sneek maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Stichting Zorgsteun Sneek verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Zorgsteun Sneek op via info@stichtingzorgsteunsneek.nl.

Contact
Https://stichtingzorgsteunsneek.nl is een website van Stichting Zorgsteun Sneek. De Stichting Zorgsteun Sneek is als volgt te bereiken:

 • Postadres: Westersingel 30, 8601GR Sneek
 • Vestigingsadres: Westersingel 30, 8601GR Sneek
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 01172118
 • E-mailadres: info@stichtingzorgsteunsneek.nl

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind u echter altijd de meest recente versie.